6.20.2013

Dərs 5.Yii frameworkdə model anlayışı

yii framework bildiyimiz kimi MVC patterni əsasında işləyir.bu dərsdən başayaraq MVC patterninin yii frameworkdə realizasiyası haqda danışacağıq.

Комментариев нет:

Отправить комментарий