6.21.2013

Yii frameworkdə verilənlər bazasına giriş

Bu videodƏrsdən etibarən qarşıdakı bir neçə dərsdə yii frameworkdə verilənlər bazası ilə işləməyi öyrənəcəyik

Комментариев нет:

Отправить комментарий